ЛР №1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

 Мета роботи: навчитися визначати основні характеристики засобів вимірювання, ціну поділки вимірювального приладу і знімати його покази.

 Обладнання: лінійка, мірний циліндр або мензурка, лабораторний термометр. 

  Техніка безпеки: під час користування мірним циліндром, мензуркою або колбою, які виготовлені із скла, потрібно міцно тримати їх у руці. 


 Теоретичні відомості

        Фізичні величини вимірюють, порівнюючи з відповідною одиницею – еталоном, за допомогою вимірювальних мір і приладів. 

Вимірювання — пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
Вимірювальний прилад – це засіб вимірювання, в якому значення фізичної величини визначають відповідним пристроєм – шкалою з покажчиком (стрілкою або цифровим індикатором). 

Засоби вимірювання мають свої характеристики. Основні з них:

      − призначення (яку величину вимірює);

      − одиниця вимірювання 

     − межі вимірювання (початкове – нижня межа і кінцеве – верхня межа значення вимірюваної приладом величини); 

     − поділка шкали – проміжок (довжина інтервалу) між двома сусідніми рисками шкали; 

Вимірювати можна властивості реально існуючих об'єктів пізнання — фізичні величини:


Результатом вимірювання є фізична величина.

    Приступаючи до вимірювань, необхідно перш за все підібрати прилади з урахуванням їх меж вимірювань. Межі вимірювання – це мінімальне (нижня межа) і максимальне (верхня межа) значення шкали приладу. 

    Найчастіше межа вимірювання одна, але може бути дві. Наприклад, лінійка має одну межу (верхню). У термометра дві межі: верхня межа вимірювання температури та  нижня межа вимірювання.

    Відліковий пристрій – шкала з покажчиком. У різних вимірювальних приладах може бути у вигляді прямої, кола або дуги. Шкала може бути нерухомою з рухомим покажчиком чи рухомою з нерухомим покажчиком.

      Шкала приладу задає точну міру для порівняння з вимірюваною величиною. Вона є упорядкованою сукупністю рисок (крапок або штрихів), які відповідають послідовності значень вимірюваної величини. 

 Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, потрібно: 

     − Вибрати дві сусідні позначки, які позначені цифрами. 

     − Від більшого значення відняти менше.

     − Порахувати кількість поділок між числами. 

  − Отриману різницю поділити на кількість поділок між числами. 

    Ціна поділки шкали (С) – визначається як різниця R між верхньою (ВМ) і нижньою (НМ) межами або між більшим і меншим значенням найближчих позначок шкали, позначених цифрами, поділених на кількість проміжків (інтервалів) (N) між ними: 


  Алгоритм визначення ціни поділки шкали приладу:
1. Знайти два найближчих штриха шкали, біля яких написані значення величин.
2. Відняти від більшого значення менше.
        3. Отримане число розділити на число поділок (проміжків), що знаходяться між ними.
 

Під час вимірювань потрібно дотримуватися наступних правил.

  • На шкалу приладу потрібно дивитися перпендикулярно до неї, інакше покази можуть бути спотворені. 
  • У процесі вимірювання нульова позначка шкали повинна збігатися з початком відліку. 
  • Якщо значення вимірювальної величини знаходиться між позначками шкали приладу, то результат необхідно округлити в бік ближчої позначки, а якщо посередині – то до більшого значення.
  •  Засоби вимірювання потрібно добирати таким чином, щоб під час вимірювань їхні покази були в середній частині шкали або ближче до її кінця. 
  • Під час зняття показів приладу треба обов’язково враховувати ціну поділки його шкали. Результат вимірювання не може бути точнішим за значення ціни поділки. 
    Пам’ятайте: не існує абсолютно точних вимірювань; кожне вимірювання здійснюється з певною похибкою. 

Виконання роботи 

1. Уважно розгляньте фізичні прилади, які розташовані на парті перед вами. 

Мензурка 👇


Лінійка 👇


Лабораторний термометр 👇


2. Запишіть до таблиці, які фізичні величини можна виміряти кожним із приладів та яка одиниця вимірювання даних фізичних величин.

3. Встановіть та запишіть до таблиці верхню і нижню межу вимірювань для кожного вимірювального приладу.

                    

               

4. Виберіть будь-які дві сусідні позначки, що позначенні цифрами, та обчисліть різницю між цими значеннями R. Результат обчислень запишіть до таблиці. 

5. Порахуйте кількість проміжків N між цими двома позначками, що позначені цифрами, та результат запишіть до таблиці. 

6. Обчисліть ціну поділки для кожного вимірювального приладу за формулою:

Результат обчислень занесіть до таблиці.


Додаткове експериментальне завдання:

Обчисліть ціну поділки вимірювальних приладів за формулою:

де Nn - кількість поділок між верхньою та нижньою межами вимірювального приладу.
Порівняйте значення ціни поділки С =           із таблиці та Сn =
Чи залежить обчислене значення ціни поділки приладу від способу її вимірювання?

        Домашній експеримент

    За допомогою шприца, двостороннього скотчу, маркера, прозорої пляшки і води, підфарбованої зеленкою, виготовте мензурку та визначте  ціну її поділки.

Завдання для самоперевірки: 

Виконайте тестові завдання:


Немає коментарів:

Дописати коментар

Астрономічні бої.

   Повідомляємо, що з метою популяризації астрономічних знань  та  сприяння вивченню астрономії зацікавленими учнями українських шкіл, пере...