ЛР 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання


           Мета роботи: навчитися визначати коефіцієнт тертя.

Обладнання: динамометр, деревяний брусок, набір тягарців.

Правила техніки безпеки: не допускайте надмірного розтягування пружини динамометра.

 
Теоретичні відомості

Сила тертя ковзання – це сила, що виникає при русі одного тіла по поверхні іншого тіла і обчислюється за формулою Fтер.=μN, де N – сила реакції поверхні, а μ – коефіцієнт тертя, який визначається експериментально. Сила тертя напрямлена проти напрямку руху тіла.

Хід роботи.

1.                За допомогою динамометра визначте вагу дерев’яного бруска та тягарця. Результати вимірювання запишіть у таблицю.

2.                На горизонтальну поверхню покладіть дерев’яний брусок. Зверху на брусок поставте тягарець.

3.                Прикріпіть до бруска динамометр і намагайтеся рівномірно переміщувати брусок вздовж горизонтальної поверхні, тягнучи за динамометр.4.                Виміряйте силу, яку потрібно прикласти до динамометра, для рівномірного руху бруска.

5.                За формулою Fтер.=μN обчисліть силу тертя, що виникає під час руху бруска і результат запишіть до таблиці.

Вага бруска

Р1, Н

Вага тягарців

Р2, Н

Сила реакції N, Н

Сила тертя

Fтер., Н

Коефіцієнт тертя

μ

 

μс

Абсолютна похибка

Δμ

Відносна похибка

, %

1.                

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                

 

 

 

 

 

 

 

3.                

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                Повторіть дослід ще два рази, поклавши на брусок спочатку два тягарці, а потім  – три. Результати вимірювань і обчислень запишіть до таблиці.


7.                Обчисліть середнє значення коефіцієнта тертя за формулою: 

8.                Обчисліть абсолютну похибку для кожного вимірювання за формулою Δμ=μ1-μс. Результати обчислень запишіть у таблицю.(У таблицю записуємо тільки додатні значення різниці, навіть, якщо під час обчислень отримаєте від’ємний результат).

9.                Обчисліть відносну похибку вимірювань за формулою: 

Додаткове експериментальне завдання:

Дослідіть, яким буде коефіцієнт тертя того ж бруска, під час його руху вздовж лакованої шкільної парти.Яку силу потрібно прикласти, щоб рівномірно переміщати брусок вздовж горизонтальної поверхні?

Яку силу потрібно прикласти для переміщення 2-х брусків у горизонтальному напрямку?

Як зміниться значення прикладеної сили, якщо брусок тягти:

 вгору? вниз?

Диференційоване завдання:

Яку силу потрібно прикласти для переміщення 4 брусочків, при коефіцієнті тертя рівному 0,N. (Де N наприклад порядковий номер у журналі тощо.Немає коментарів:

Дописати коментар

Астрономічні бої.

   Повідомляємо, що з метою популяризації астрономічних знань  та  сприяння вивченню астрономії зацікавленими учнями українських шкіл, пере...