ЛР 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Мета роботи: оволодіти методом вимірювання густини твердого тіла та рідини за допомогою мензурки й важільних терезів.

Обладнання: мензурка, лабораторні важільні терези (електронні ваги), набір важків, лінійка, металевий брусок правильної геометричної форми, тіло неправильної геометричної форми, посудина з невідомою рідиною.

Правила техніки безпеки:

Користуйтесь мензурками, які мають округлені краї. Використовуйте скляний посуд без тріщин. Тверді тіла опускайте у мензурку обережно. Суворо доримуйтеся правил користування терезами.

Теоретичні відомості

Густина речовини – це фізична величина, яка характеризує стан речовини і показує, чому дорівнює маса одиниці об’єму цієї речовини. Для визначення густини речовини якогось фізичного тіла в лабораторних умовах необхідно вимірювати масу тіла та його обєм. Якщо тіло має правильну геометричну форму, то для визначення його об’єму можна використовувати лінійку. Якщо досліджуване тіло довільної форми, то його об’єм вимірюють за допомогою мензурки. Масу тіла вимірюють на важільних терезах. Знаючи масу тіла та його обєм, можна визначити густину речовини за формулою .

Одиницею вимірювання густини речовини в системі СІ є кг/м3.

Густина тієї самої речовини у різних агрегатних станах різна.

Виконання роботи.

Дослід 1. Вимірювання густини речовини тіла правильної геометричної форми.

а)                Зрівноважте важільні терези.

б)                Дотримуючись правил зважування виміряйте масу тіла правильної геометричної форми, а результат запишіть до таблиці.


в)                За допомогою лінійки або мірної стрічки виміряйте розміри тіла та обчисліть його об’єм. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю.
Маса бруска m, г

Обєм бруска V, см3

Густина речовини ρ, г/см3

 

 

 

г)                 За виміряними масою та обємом тіла визначте густину речовини за формулою

д)                За таблицею густин різних речовин визначте назву речовини, з якої виготовлено брусок.

 

Дослід 2.  Вимірювання густини речовини тіла неправильної геометричної форми.

а)                Дотримуючись правил зважування виміряйте масу тіла неправильної геометричної форми, а результат запишіть до таблиці.


б)                Обєм тіла неправильної формивизначте за допомогою мензурки. Налийте у мензурку деяку кількість води, і зафіксоване початкове значення води у мензурці запишіть у таблицю.

в)                Обережно опустіть у мензурку досліджуване тіло і визначте новий рівень води у мензурці.


г)                 Визначте на скільки змінився рівень води у мензурці. Результат і буде обємом тіла неправильної геометричної форми.

Маса тіла m, г

Обєм води в мензурці

V1, см3

Обєм води і тіла в мензурці

V2, см3

Обєм тіла

V, см3

Густина речовини

ρ, г/см3

 

 

 

 

 

д)                За виміряними масою та обємом тіла визначте густину речовини, з якої виготовлене тіло неправильної геометричної форми, за формулою .

Дослід 3. Вимірювання густини рідин.

а)                Дотримуючись правил зважування виміряйте масу пустого стакана, а результат запишіть до таблиці.

б)                Налийте у стакан деяку кількість досліджуваної рідини і виміряйте масу стакана з цією рідиною.в)                Обчисліть масу рідини у стакані за формулою m=m2 m1  і запишіть результат у таблицю.

г)                 Перелийте досліджувану рідину із стакана у мензурку. Визначте обєм рідини у мензурці і результат вимірювання запишіть у таблицю.
Маса пустої склянки

m1, кг

Маса стакана з рідиною

m2, кг

Маса рідини m, кг

Обєм рідини

V, см3

Густина рідини

ρ, г/см3

 

 

 

 

 

д)                Обчисліть густину досліджуваної рідини за формулою .


Додаткове експериментальне завдання:

Дослідити, чи має пластилінова кулька порожнину, маючи у своєму розпорядженні терези мензурку з водою та однорідний шматок пластиліну, з якого було виготовлено кульку.

                                                    І етап 👇

      

ІІ етап👇Завдання для самоперевірки.


Віртуальний домашній експеримент

Порівняння

Немає коментарів:

Дописати коментар

Астрономічні бої.

   Повідомляємо, що з метою популяризації астрономічних знань  та  сприяння вивченню астрономії зацікавленими учнями українських шкіл, пере...